آوریل 20, 2024

صوت مربوط به 100 حکایت به زبان آشوری از کتاب یکصد حکایت مارتوما اودو مطران کلیسای کاتولیک اورمیه را در این صفحه خواهید دید .

Copyright © 2018 - Khouyada