ژوئن 21, 2024

درباره اتحادیه جهانی آشوریان

اتحادیه جهانی آشوریان ، نهادی متشکل از نمایندگان جوامع و سازمانهای آشوری سرتاسر جهان می باشد.
اتحادیه جهانی آشوریان در سیزدهم آوریل سال ۱۹۶۸ میلادی در شهر “پو” از کشور فرانسه بنیانگذاری شد تا برای خود و آشوریان، پشتیبانی قدرتمند جهت حمایت و اعتلای نام آشور در سراسر جهان گشته و کوشش نماید حقوق انسانی و ملی آشوریان در سرزمین اجدادی و سایر نقاط جهان حفظ و حراست گردد.

اتحادیه جهانی آشوریان کوشش می کند حامی مسائل آشوریان از نظر بین المللی و ترویج کننده آرمانهای ملی آنان باشد. اتحادیه ، مصرانه از حکومت های آزاده و نهادهای بین المللی در خواست می کند تا مدافع حقوق آشوریان در سرزمین آبا و اجدادی خویش، عراق و عامل حفظ هویت ملی، فرهنگ ، میراث تاریخی، زبان و آیین آنان باشند.

اتحادیه جهانی آشوریان به طور مداوم اقدام به ترویج و حفظ همبستگی و ارتباط با دیگر سازمانها و موسسات سیاسی ،اجتماعی و مذهبی آشوری جهان نموده و همواره تمام سازمانهای آشوری جهان را تشویق می کند تا در کشور محل اقامت خود اتحادیه ملی تشکیل دهند و از این اتحادیه ها دعوت به عمل می آورد تا عضویت اتحادیه جهانی را بپذیرند.

اتحادیه جهانی آشوریان به حضور خود در کشورهایی از خاورمیانه که آشوریان سکنی گزیده اند،با هدف رشد و توسعه روابط موجود بین آشوریان و مقامات محلی و ملی کشورهای میزبان ،ادامه می دهد.اتحادیه جهانی آشوریان همواره پشتیبان و مروج نمایندگی پارلمانی آشوریان در کشورهای محل اقامتشان می باشد.

اتحادیه جهانی آشوریان تا کنون ۲۹ دوره کنگره جهانی برگزار کرده است که در آنها نمایندگان اتحادیه های آشوری، سازمان ها و احزاب سیاسی شرکت داشته اند. شرکت هر یک از این نمایندگان، نشان دهنده میزان تعهد سازمانهای آنان در جهت کارگردانی و حل و فصل امور مربوط به ملت آشوری بوده است.
هر یک از گردهمایی های اتحادیه جهانی آشوریان در یکی از کشورهای جهان برگزار گردیده است تا بدین وسیله، رابطه دوستی اتحادیه و دولت کشور میزبان تقویت گردد. گردهمایی های اتحادیه جهانی در ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپایی، استرالیا، ایران و عراق برگزار گردیده اند.

اتحادیه جهانی آشوریان تا سال ۲۰۱۰ میلادی موفق نشده بود در عراق، سرزمین آبا و اجدادی آشوریان گردهمایی برگزار نماید. این امر به ان علت است که آرمان ملی آشوریان مستقیما با سیاست های رژیم حاکم بعث عراق در تعارض بود و آن رژیم به طور مداوم آشوریان و هویت ملی انان را انکار و از پذیرش آشوریان به عنوان اصیلترین مردم آن کشور خودداری کرده و تلاش می نمود آنان را عرب قلمداد نماید.

اتحادیه جهانی آشوریان در قبال آشوریان عزیز، تضمین می کند که نسبت به مواضع اصیل و اصول بنیادین آشوری که به شرح زیر می باشد، وفادار خواهد ماند.

یک نام برای یک ملت

یک زبان برای یک ملت

یک رهبر برای یک ملت

و یک سرزمین برای ملت ما

و بالاخره هیچ امری نمی تواند مانع آهنگ رو به رشد ما در جهت حصول حقوق مشروع و تاریخی ملت ما باشد.

Copyright © 2018 - Khouyada